Plan rada

SocialWatt je strukturiran u šest (6) ključnih aktivnosti. Dvije (2) su horizontalne i odnose se na koordinaciju i komunikaciju/diseminaciju projekta, dok su četiri (4) povezana s ciljevima projekta.

Preispituje se definicija i status quo energetskog siromaštva u EU-u te se razvija skup korisnih alata za podršku odlučivanju koji olakšavaju i poboljšavaju napore energetskih tvrtki za ublažavanje energetskog siromaštva. Konkretnije, "SocialWatt analizator" pomaže identificirati energetski siromašna kućanstva, "SocialWatt plan" pomaže razviti odgovarajuće programe energetske učinkovitosti/obnovljivih izvora energije i podržava razvoj Akcijskih planova za energetsko siromaštvo, a "SocialWatt provjera" pomaže u nadzoru i procjeni učinkovitosti implementiranih programa.
Razvijaju se inovativni programi za pokretanje ulaganja u energetsku učinkovitost/obnovljive izvore energije s  ciljem ublažavanja energetskog siromaštva uz podršku alata SocialWatt-a za podršku odlučivanju. Odabrane programe provode komunalna poduzeća i opskrbljivači energijom koji su sudionici na projektu SocialWatt.
Identificirani su ključni akteri i dionici, uključujući energetska poduzeća, pružatelje socijalnih usluga i organizacije potrošača, koji su naknadno uključeni u različitim fazama provedbe projekta. Aktivnosti jačanja kapaciteta se organiziraju i provode s fokusom na mjere i programe ublažavanja energetskog siromaštva.
Potiče se korištenje alata razvijenih kroz projekt SocialWatt kako bi se olakšala identifikacija energetski siromašnih kućanstava te razvoj i primjena odgovarajućih inovativnih programa koji pokreću ulaganja u energetsku učinkovitost/obnovljive izvore energije.
Aktivnosti diseminacije i komunikacije planiraju se i provode za promicanje ciljeva i rezultata projekta SocialWatt, diseminaciju najboljih praksi i poticanje razvoja inovativnih programa koji pokreću ulaganja u energetsku učinkovitost/obnovljive izvore energije i ublažavaju energetsko siromaštvo.
Cjelokupna financijska i administrativna koordinacija projekta kako bi se osigurala učinkovita i pravovremena provedba projektnih aktivnosti.
Work Plan

 

Ostanite u kontaktu

 

twitter          facebook          linkedin

 

Prijavite se na naš NEWSLETTER