Ciljevi

Motivacija

Opskrbljivači energijom vrlo ozbiljno shvaćaju svoje odgovornosti prema kupcima. O ljudima koji imaju poteškoće u plaćanju računa za energiju i/ili adekvatno grijanje/hlađenje svojih domova, brinu tvrtke (osim činjenice da troškovi zaostalog duga koje snose tvrtke mogu iznositi milijune eura) i u njihovom je interesu pronaći efikasna rješenja ublažiti energetsko siromaštvo u okviru svojih obveza o energetskoj učinkovitosti.

Naša vizija

SocialWatt želi omogućiti obvezanim strankama prema članku 7 o energetskoj učinkovitosti diljem Europe da razviju, usvoje, testiraju i šire inovativne programe za ublažavanje energetskog siromaštva.

Osim planiranih aktivnosti na jačanju kapaciteta, SocialWatt razvija odgovarajuće alate za pomoć komunalnim poduzećima i opskrbljivačima energijom da učinkovito identificiraju energetski siromašna kućanstva, kao i razvoj i praćenje programa usmjerenih na povećanje energetske učinkovitosti ovih kuća.

Olakšavaju se intervencije energetske učinkovitosti na razini kućanstva i potiče se povećana upotreba obnovljivih izvora energije (ulaganja u OIE / EE) promicanjem inovativnih opcija financiranja.

Na ovaj način SocialWatt podržava komunalna poduzeća  i opskrbljivače energijom da ispune obveze energetske učinkovitosti, kao i poboljšaju odnose s javnošću, poboljšaju strategije društveno odgovornog poslovanja, smanje dug i režijske troškove u upravljanju dugom i poboljšaju javni imidž.
SW-Vision

Alati za podršku odlučivanju

SocialWatt analizator, za prepoznavanje energetski siromašnih kućanstava
Više
SocialWatt plan, za izradu akcijskih planova energetskog siromaštva
Više
SocialWatt provjera, za praćenje i procjenu programa energetskog siromaštva
Više

SocialWatt ima pet jasnih, mjerljivih, realnih i ostvarivih ciljeva


Komunalna poduzeća i opskrbljivači energijom imaju na raspolaganju ključne podatke za  identifikaciju energetski siromašnih kućanstava (na primjer, podaci o potrošnji energije, učestalost plaćanja, aranžmani plaćanja, profil duga i lokacija imovine). Alat "SocialWatt analizator" kombinira takve podatke s drugim dostupnim podacima (nacionalnim, regionalnim i lokalnim statističkim podacima, podacima socijalnih službi itd.) kako bi se komunalnim poduzećima i opskrbljivačima energijom pomoglo u identificiranju siromašnih građana. 
U okviru projekta SocialWatt, komunalna poduzeća i opskrbljivači energijom koji sudjeluju na projektu koristit će "SocialWatt analizator" za identifikaciju energetski siromašnih kućanstava.
Alat "SocialWatt plan" služi kao pomoć kod donošenja odluka, a ima za cilj pomoći energetskim tvrtkama diljem Europe da identificiraju i razviju odgovarajuće programe za ublažavanje energetskog siromaštva.

U okviru projekta SocialWatt, komunalna poduzeća i opskrbljivači energijom, sudinici na projektu, koristit će alat „SocialWatt plan“, a također će razviti Akcijski plan za energetsko siromaštvo, koji će biti „putokaz“ za razvoj i provedbu odabranih programa za poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost/obnovljive izvore energije.
Promicanjem suradnje i olakšavanjem prijenosa znanja značajno se osnažuje kapacitet energetskih tvrtki za razvijanje programa koji pokreću ulaganja u energetsku učinkovitost/obnovljive izvore energije i ublažavanje energetskog siromaštva.

U okviru projekta SocialWatt, dionici će imati priliku sudjelovati u brojnim edukacijskim aktivnostima za jačanje kapaciteta, koje će biti  organizirane u jedanaest zemalja EU-a, a uključivat će radionice za jačanje kapaciteta, nacionalne edukacijske seminare i jednu konferenciju na europskoj razini. 
Komunalna poduzeća i opskrbljivači energijom koji sudjeluju u projektu provodit će inovativne programe za ublažavanje energetskog siromaštva u Hrvatskoj, Francuskoj, Grčkoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Rumunjskoj i Španjolskoj.Ti programi će služiti kao pilot projekti koji predstavljaju velik i raznolik dio energetskog tržišta EU (uglavnom tržišta električne energije i plina), s različitim socioekonomskim i klimatskim uvjetima.

Alat "SocialWatt provjera" ima za cilj podržati praćenje i ocjenu provedenih programa. Dakle, "SocialWatt provjera" koristit će se za praćenje i ocjenu programa koji su već razvijeni i provedeni u okviru projekta SocialWatt.
Aktivnosti repliciranja projekta SocialWatt-a, u kombinaciji s činjenicom da energetske tvrtke SocialWatt-a posluju u 26 europskih zemalja, osiguravat će širu uporabu projektnih rezultata i alata širom Europe. Otvorit će se javni poziv za komunalna poduzeća kako bi iskazali interes za ponavljanje SocialWatt aktivnosti. Nadalje, bit će pripremljeni kratki izvještaji o politikama koji će olakšati donositeljima politika da razviju projekte prilagođene ublažavanju energetskog siromaštva.
 

Ostanite u kontaktu

 

twitter          facebook          linkedin

 

Prijavite se na naš NEWSLETTER