Suzbijanje energetskog siromaštva kod kućanstava

Suzbijanje energetskog siromaštva kod kućanstava

Međunarodnim projektom SocialWatt, u čijoj provedbi sudjeluju HEP ESCO i HEP Elektra, želi se izgraditi kapacitet opskrbljivača energijom i komunalnih poduzeća te im omogućiti korištenje alata za podršku odlukama, koji su razvijeni u okviru projekta za učinkovito ciljanje energetski siromašnih kućanstava i provedbu programa energetske učinkovitosti.

Novom Uredbom Vlade RH, u sklopu paketa mjera za suzbijanje udara rasta cijena energenata na građane i gospodarstvo, maksimalni iznos naknade za ugroženog kupca doživio je izmjene i dopune

HEP Elektra i HEP Opskrba za sve svoje kupce u kategoriji kućanstvo preuzimaju na sebe plaćanje solidarne naknade koja se koristi za pokrivanje troškova za električnu energiju ugroženih kupaca energenata

Poboljšanje energetske učinkovitosti, kao jedan od načina ublažavanja energetskog siromaštva, doprinosi smanjenju potrošnje energije, a istodobno povećava ugodu stanovanja, doprinosi smanjenu emisija stakleničkih plinova te potiče razvoj lokalnog gospodarstva i zapošljavanje.

U provedbi međunarodnog projekta SocialWatt sudjeluje HEP ESCO, a pridruženi član je HEP Elektra. Započeo je u rujnu 2019. godine, traje 43 mjeseca i u potpunosti se financira iz programa OBZOR 2020, a cilj mu je povezivanje stranaka obveznica prema članku 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED) diljem Europe, kako bi usvojile inovativne sheme za suzbijanje energetskog siromaštva. Točnije, projektom se želi izgraditi kapacitet opskrbljivača energijom i komunalnih poduzeća i omogućiti im korištenje alate za podršku odlukama, koji su razvijeni u okviru projekta za učinkovito ciljanje energetski siromašnih kućanstava i provedbu programa energetske učinkovitosti.

U Hrvatskoj je Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava definirano da status ugroženog kupca može imati krajnji kupac iz kategorije kućanstvo pod uvjetom da je korisnik zajamčene minimalne naknade ili osobne invalidnine ili je član kućanstva koji je korisnik jedne od tih naknada. Prema statističkim podacima iz 2020. godine, u Hrvatskoj je bilo 58.304 korisnika s pravom za naknadu za ugroženog kupca energenata.

 

Solidarna naknada - izmjene i dopune Uredbi

Maksimalni iznos naknade za ugroženog kupca doživio je izmjene i dopune novom Uredbom, koju je Vlada donijela u ožujku 2022. godine u sklopu paketa mjera usmjerenih na suzbijanje udara rasta cijena energenata na građane i gospodarstvo. Iznos sada može biti do maksimalno 400 kn u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. te se osim troškova električne energije mogu sufinancirati troškovi za plin i toplinsku energiju.

Izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava proširuje se popis korisnika koji mogu dobiti status ugroženog kupca energenata, a to su:

  • korisnik osobne invalidnine kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organizirano stanovanje,
  • korisnik nacionalne naknade za starije osobe,
  • živi u kućanstvu s korisnikom nacionalne naknade za starije osobe,
  • korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
  • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji,
  • korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata,
  • živi u kućanstvu s korisnikom novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Iznos koji se prikuplja u tu svrhu temelji se na Sporazumu o suradnji na suzbijanju energetskog siromaštva, kojeg je HEP potpisao 2015. godine i time preuzeo troškove građana za solidarnu naknadu na računima za električnu energiju (0,03 kn/kWh).

 

          Program suzbijanja energetskog siromaštva

Vlada Republike Hrvatske je 23. prosinca 2021. godine donijela Program suzbijanja energetskog siromaštva, koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine. Program obuhvaća stambene zgrade kojima raspolaže i upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u kojima korisnici nisu u mogućnosti sudjelovati u energetskoj obnovi.

Ukupna procijenjena moguća ušteda primarne energije na svim zgradama iznosi 27 GWh godišnje, a trošak energetske obnove procjenjuje se na 355 milijuna kuna. Sufinanciranje i provedba Programa osigurat će se iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. te iz sredstava državnog proračuna i to iz preostalog raspoloživog iznosa sredstava prikupljenih na temelju solidarne naknade za ugroženog kupca energenta. Iznos solidarne naknade iznosi 0,03 kuna po potrošenom kilovatsatu električne energije za kategoriju kućanstvo. Društva HEP Elektra i HEP Opskrba za sve svoje kupce električne energije kategorije kućanstvo preuzimaju na sebe plaćanje solidarne naknade, koja se koristi za pokrivanje troškova za električnu energiju ugroženih kupaca energenata.

Provedba Programa u skladu je s načelima poslovne politike Hrvatske elektroprivrede da aktivno sudjeluje u ublažavanju energetskog siromaštva u Republici Hrvatskoj. Provedbom sveobuhvatne obnove ovih zgrada povećat će se razina kvalitete života njihovih korisnika kroz poboljšanje uvjeta u prostorima koje koriste. Također će se povećati sigurnost, odnosno otpornost zgrada na neželjene događaje, poput požara ili potresa.

 

HEP je, na temelju zaključaka Vlade Republike Hrvatske, kućanstva na području četiri grada i deset općina Sisačko-moslavačke županije te u dvije općine Zagrebačke županije, koja su pogođena razornim potresom krajem 2020. godine, oslobodio plaćanja troškova energije tijekom čitave 2021. godine, čime se djelovalo na ublažavanje negativnih posljedica za stanovništvo koje je pogodila ova prirodna katastrofa. Provedba mjere otpisa potraživanja za energiju nastavlja se do kraja lipnja 2022. godine, s mogućnošću produljenja.

 

Ljiljana Buček

 

Oznake
 

Ostanite u kontaktu

 

twitter          facebook          linkedin

 

Prijavite se na naš NEWSLETTER